Stressbehandling

Hvad er stress?
Stress er ikke at have travlt! Travlhed giver ikke stress, hvis oplevelsen er, at der er meningsfuldhed og velbehag i de gøremål og situationer, som travlheden omfatter. Kortvarig stress er heller ikke en belastning, man bliver syg af, så længe der efterfølgende er plads til at genoprette balancen imellem krav og ressourcer. Stresstilstanden med øget adrenalin- og kortisolproduktion, har til hensigt at fremme evnen til at præstere.

Den gavnlige effekt af både adrenalin og kortisol gælder kun, når stressbelastningen er kortvarig. Hvis man gennem længere tid har et forhøjet adrenalin- og kortisolniveau, stopper den gavnlige effekt og i stedet opnås en destruktiv tilstand, med risiko for at udvikle både fysisk og psykisk sygdom, samt risiko for skader i hjernen.

Har du eller en du kender symptomer på stress?
Når man er stresset, viser kroppen og psyken forskellige karakteristiske tegn, ligesom adfærden ændres. Symptomerne kan variere, men er gennemgående ved akut stress:

 • hjertebanken
 • hurtig puls (og vejrtrækning)
 • muskelspændinger
 • tørhed i munden
 • svedige hænder

og ved en længerevarende stresstilstand, kan disse symptomer udvikle sig til:

 • træthed
 • dårlig nattesøvn (vanskeligheder ved at falde i søvn eller opvågning efter få timers søvn)
 • uro i kroppen
 • manglende energi
 • manglende lyst til at foretage sig noget eller se andre mennesker
 • øget irritabilitet
 • lettere til tårer
 •  indadvendthed
 • hukommelsesbesvær
 • diffuse smerter
 • fordøjelsesproblemer
 • hjerte-kar-sygdomme

Man kan blive stresset på sin arbejdsplads, hvis ydre (arbejdspladsens) eller indre(egne) krav overstiger de ressourcer, man oplever at have. Man kan også blive stresset, hvis der er omvæltninger eller konflikter i parforholdet, i familien eller i andre relationer, der har betydning.

Ofte er det ikke et klart billede, der tegner sig. Behovet for at forstå situationen er imidlertid ikke det vigtigste – det er behovet for at få stoppet de fysiske og psykiske symptomer!

Stressbehandling hos mig, er derfor restitutionsarbejde – dvs. at vi arbejder med, at du skal blive fri af symptomerne og igen kunne opretholde balance i din krop og dit sind. Kodeordene er nænsomhed med og omsorg for dig selv, tid til restituering, evt. inddragelse af dine pårørende, samt struktur og lystbetonede aktiviteter.

Efterfølgende kan det være hensigtsmæssigt at finde frem til årsagen til, at du blev ramt af stress og dermed skabe muligheder for forandringer i dit liv.