Individuel psykoterapi

Hvad er psykoterapi?
Overordnet er psykoterapi en samtale. Det er støtte til en naturlig proces i, at skabe balance i dit liv. I terapien kan du tale om dine tanker, følelser og handlinger og sammen med mig, udforske dine problemstillinger fra nye vinkler. Terapi er anvendelse af psykologiske metoder til, at du kan blive mere bevidst om dig selv, dine reaktionsmønstre og din måde at være sammen med andre på.

Der findes mange forskellige terapeutiske retninger. Jeg har som ID-psykoterapeut udgangspunkt i, at der er en sammenhæng mellem sind, krop og ånd. Derfor vil terapien handle om det du tænker og føler, det du mærker i din krop og den intuitive fornemmelse du har af, hvem du inderst inde er. Jeg anvender forskellige erfaringsbaserede metoder og arbejder dynamisk og integrativt med dem – dvs. vi vil arbejde på måder, der giver mest mening for dig i de enkelte sessioner.

Hvornår kan psykoterapi være relevant?
For langt de fleste mennesker, har kontakten til en psykoterapeut udgangspunkt i en krise, der kan være forårsaget af forskellige forhold.

Jeg arbejder med mennesker, der f.eks. har problematikker som:
• Angst -herunder præstationsangst
• Depression
• Stress
• Reaktioner på tab – herunder sorg ved dødsfald, kritisk sygdom, skilsmisse osv.
• Senfølger af ubearbejdede chok/ og traumer – også efter voldelige og/eller seksuelle overgreb
• Spiseforstyrrelser – anoreksi, bulimi, overspisning osv.
• Problemer i parforholdet, i familien eller på arbejdspladsen

Eller med mennesker, der har oplevelsen af:
• Lavt selvværd
• Følelsen af at være forkert
• Manglende evne til grænsesætning
• Manglende nærhed i relationer

…og meget andet. Nogle gange er det ikke muligt at sætte ”et mærkat på” (og det er heller ikke nødvendigt) – det kan blot være følelsen af, at det er vanskeligt at være dig. Det er helt normalt ikke at vide, hvad der er galt.

Skal vi sætte fokus på dig?

Jeg er klar til at lytte. Så kontakt mig endelig for en uforpligtende samtale.

Kontakt mig her