Hvem er jeg?

Psykoterapeutisk referenceramme
Jeg er uddannet og certificeret psykoterapeut MPF fra ID-Academy. Uddannelsen er en 4-årig integral uddannelse, hvilket betyder inkluderende – der arbejdes med “det hele menneske”. Mine psykologiske referencerammer er kognitiv adfærdspsykologi, interpersonel, psykodynamisk og eksistentiel psykologi, samt transpersonlig og humanistisk psykologi.

Jeg arbejder ud fra en klientforståelse, hvor krop, adfærd, sind, relationer, erfaringer, grundvilkår, potentialer og evt. åndelige tilhørsforhold har betydning og derfor inddrages i terapien. Metodisk er samtalen grundlaget for terapien, men jeg anvender også kropsarbejde, tegning, opstilling af relationer(dukker), drømmearbejde, samt psykoedukation, alt efter klientens oplevelse af, at det giver mening.

Baggrund
Foruden min psykoterapeutiske uddannelse, har jeg 30 års erfaring som sygeplejerske. Jeg har arbejdet i den somatiske sygepleje med mennesker i svær krise – med alvorlig sygdom, død, tab, sorg og accept af livsvilkår. Jeg har mange års erfaring som leder og har en pædagogisk diplomuddannelse i ledelse, kommunikation og coaching.

Jeg har arbejdet 8 år i den akutte psykiatri, hvor jeg især har opnået erfaring med psykopatologien – angst, depression, personlighedsforstyrrelser, PTSD, belastningsreaktioner (herunder stress) alvorlige sindslidelser og omfattende pårørendesamarbejde.

Aktuelt
Jeg har praksis i Sæby, hvor jeg har klienter i individuel terapi, parterapi, familieterapi og coachingforløb. Jeg udbyder også udviklingsforløb for organisationer/virksomheder hvor ønsket er forløb for enkelte medarbejdere og/eller grupper/teams, samt forløb for stressramte medarbejdere.

Jeg er tilknyttet som gruppeterapeut i KVISTEN – center for personer udsat for seksuelle overgreb. Her modtager jeg supervision og uddannelse i chok-, traume- og incestterapi bl.a. af Lone Lyager, Nadia Ferhat og chefpsykolog Lars Sørensen.

Desuden afholder jeg kursus i forråelsens betydning for opgaveløsningen og underviser patienter og pårørende i psykiatrien. Jeg er løbende selv i terapi og modtager supervision kontinuerligt.

Kontakt mig her

Skal vi sætte fokus på dig?

Jeg er klar til at lytte. Så kontakt mig endelig for en uforpligtende samtale.

Kontakt mig her