Familieterapi

Familieterapi er terapi til den enkelte i familien og til familien som samlet helhed. Familieterapi er et tilbud, hvor flere i en familie får hjælp samtidig og får mulighed for at snakke sammen, med en terapeut som ”samtalehjælper”.

Terapien har til hensigt, at styrke familiens mestring, afdække negative familiemønstre og skabe grundlag for at ændre disse mønstre og give plads til, at alle i familien trives.
Er der et medlem af en familie, der mistrives, vil det påvirke resten af familien og skabe en eller anden grad af sårbarhed, i hele familien.

Familieterapi er forebyggende. Et barn som vokser op i utrygge relationer har en højere risiko for, at udvikle psykiske lidelser senere i livet. Når en familie får hjælp til at kommunikere bedre og til at forholde sig til hinanden, på en måde, som skaber størst mulig tryghed for alle i familien, giver dette et mere robust udgangspunkt for voksenlivet.

Hvornår er familieterapi en vej at gå?
På samme måde som problemer i parforholdet kan få et forhold til at gå i stykker, kan problemer i familien, der ikke får opmærksomhed og bliver italesat, skabe vilkår, der er vanskelige at udholde. Årsagen kan være svær at gennemskue nogle gange – andre gange er der et tydeligt billede.

Måske:

  • Er I en sammenbragt familie, hvor det er vanskeligt at forene to forskellige familiemønstre?
  • Er I en familie, hvor børnene er blevet store og det er vanskeligt, at opretholde det mønster/ de værdier, som i plejer at have i familien?
  • Har et af jeres børn problemer i skolen, problemer med stoffer eller andre problemer, der påvirker hele familien?
  • Har der været problemer i parforholdet og I har vanskeligt ved at tage den nødvendige samtale med børnene, om det?
  • Har du eller din partner et alkoholproblem eller andre problemer, der påvirker hele familien?

Der kan være mange gode grunde til, at få terapi som familie. Ofte vil vi, som forældre, gerne skåne vores børn og undlader at tage den alvorlige snak med dem. Børn ved instinktivt, at der er noget galt – de mærker og sanser stemninger og værst af alt – de tror ofte, at de er skyld i problemerne. Derfor er åbenhed en bedre løsning end fortielse.

Skal vi sætte fokus på dig?

Jeg er klar til at lytte. Så kontakt mig endelig for en uforpligtende samtale.

Kontakt mig her